❆ Gratis fragt m. GLS v. 1000,- | ⭐⭐⭐⭐⭐ på Trustpilot ❆

Persondatapolitik

SÅDAN BEHANDLER VI PERSONOPLYSNINGER

Vi behandler personoplysninger om dig, som led i udøvelsen af vores service eller salgsaktiviteter.

Kunder der tilkendegiver, at de ønsker at være på vores mailliste, arkiveres i vores mailsystem. Vi anvender det anerkendte system mailChimp til håndtering af nyhedsmails. Data opbevares udelukkende til brug for markedsføring, produktinformation eller service meddelelser fra Herning Industri Lager A/S. Data overdrages ikke til tredjepart. Oplysningerne kommer udelukkende fra dig selv, idet du enten har tastet dine data online, eller givet dem mundtligt eller skriftligt til en medarbejder hos Herning Industri Lager A/S. Vi anvender ikke data fra tredjepart. Oplysningerne til nyhedsmails er registreret af hensyn til statistikker og for at kunne målrette tilbud til netop din branche. Du kan til enhver tid framelde dig listen. Enten ved at vælge linket som er nederst i alle mails, eller ved at kontakte os på mail/telefon. Framelding af nyhedsmail, fjerner ikke gemte data og købshistorik i Navision.

Som udgangspunkt modtager du nyhedsmail 2-3 gange om måneden, fra Herning Industri Lager A/S.

Maillisten (dine data) er udelukkende tilgængelig for ansatte ved Herning Industri Lager A/S, med betroet administrator adgang til hjemmesiden.

Vi opbevarer disse personfølsomme data til nyhedsmails:
Dit fulde navn
Din email adresse
Din primær branche
Dato for oprettelse i systemet

Kunder der ønsker login til webshoppen, oprettes som debitor i vores økonomisystem Navision. Disse data opbevares som minimum i 5 år, i henhold til skattelovgivning om virksomheders pligt til opbevaring af regnskaber. De samme vilkår gælder for kontokunder, som ikke ønsker login til webshoppen.

Vi opbevarer disse personfølsomme data i Navision:
Dit navn
Dit brugernavn
Firmanavn og adresse
Dine email adresser
Dit CVR nummer
Dit telefonnummer / mobil nummer
Din købshistorik


Ved forsendelse af ordre, opgives følgende oplysninger til fragtfirmaet:
Modtager navn
Modtager adresse
Modtagers mobilnummer
Modtagers e-mail adresse
Ordrenummer

Dette sker for at forsendelsen kan nå frem til modtager, og for at advisering om forsendelsen kan finde sted. Ordrenummeret anvendes som reference. Herning Industri Lager A/S anvender primært GLS, men kan også anvende andre operatører, hvis forsendelsens omfang nødvendiggøre dette.

Grundlaget for vores registrering og behandling af almindelige personoplysninger er navnlig databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og litra f.

Herudover behandler vi følsomme personoplysninger med hjemmel i artikel 9, stk. 2, litra b, og artikel 9, stk. 2, litra f, og databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, og § 7.

Efter disse bestemmelser kan der lovligt ske behandling af følsomme personoplysninger, hvis:

Behandlingen er nødvendig for at overholde den dataansvarliges eller den registreredes arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser og specifikke rettigheder, for så vidt den har hjemmel i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret eller en kollektiv overenskomst i medfør af medlemsstaternes nationale ret, som giver fornødne garantier for den registreredes grundlæggende rettigheder og interesser (artikel 9, stk. 2, litra b), eller behandlingen er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares (artikel 9, stk. 2, litra f).

Herudover kan det som led i konkret sagsbehandling være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til andre, f.eks. domstolene, advokater eller offentlige myndigheder. Dette vil altid ske inden for rammerne af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.


OPBEVARING AF DINE PERSON OPLYSNINGER

Data opbevares krypteret på server, i henhold til aftale med vores databehandler. Server er placeret i Danmark. Herning Industri Lager A/S har ingen dataudveksling med trediepart.


HÅNDTERING AF ANSØGNINGER

Ansøgninger til ledige stillinger, hvor Herning Industri Lager A/S, har søgt efter personale oghvor ansøgningen er sendt til [email protected], vil efter 14. dage fra ansøgningsfristen blive slettetfra vores system. Ansøgninger sendt til [email protected] er kun tilgængelig for Morten Kokholm og Steen Hansen.

Ansøgninger sendt uopfordrede til [email protected] eller andre af vores mailadresser, afleveret eller sendt pr. post vil blive markuleret / slettet senest efter 6 måneder. Skriftlige ansøgning og papirkopier af elektroniske ansøgninger, opbevares i aflåst skab.

Selvom du har angivet referencekontakter i din ansøgning, kontakter vi dem ikke, før vi har orienteret dig udtrykkeligt herom.

OPBEVARINGSPERIODEN
Alle personoplysninger, som vi måtte indsamle om dig i forbindelse med rekrutteringsprocessen, vil indgå i din personalesag, hvis du måtte få ansættelse hos os. Disse oplysninger vil herefter blive opbevaret så længe du er ansat og i indtil 5 år efter din fratræden. Vi vil dog med jævne mellemrum tage stilling til, om der er oplysninger, som er uaktuelle, og som derfor kan slettes.

Hvis du har sendt din ansøgning uopfordret, har du samtidig hermed givet dit samtykke til, at vi behandler din ansøgning, og de oplysninger vi indsamler om dig jf. ovenstående, i forhold til potentielle ledige stillinger i vores virksomhed. Vi opbevarer din ansøgning i 6 måneder fra modtagelsen, hvorefter vi sletter den.

RETTEN TIL AT TRÆKKE SAMTYKKE TILBAGE
Hvis grundlaget for vores behandling af dine personoplysninger hviler på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dette samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os som forklaret ovenfor.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.


DINE RETTIGHEDER

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandlinger af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.Ret til at se oplysninger (indsigtsret). Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.


Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.


Ret til sletning
Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger straks


Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.


Ret til indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Dette gælder dog kun, hvis vores behandling hviler på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og f. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.


Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (f.eks. excel) samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 


KLAGE TIL DATATILSYNET

Du har ret til at klage til Datatilsynet over indsamling og registrering mv. af oplysninger om dig:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
DK-1300 København K
+45 33 19 32 00
[email protected]


Du kan desuden kontakte os som dataansvarlig:

Herning Industri Lager A/S
Cypresvej 6
7400 Herning
Tlf.: 97 12 56 44
Mail: [email protected]
CVR-nr.: 58506710